top of page
bild oplana.jpg

Om Oplana

Varför Oplana?

Oplana är ett rekryterings- och konsultbolag som även har egen tillverkning och utbildning. Affärsidén är att på ett innovativt och okonventionellt sätt bidra till att lösa industrins alltmer komplexa utmaningar och resursbehov.

Vår ursprung

Oplana har sitt ursprung från industrin och vi är själva produktionsmänniskor.

Vi ställer befintliga tillverkningsresurser, utrustning samt personal till kunders förfogande i egna eller kundens lokaler.

Vårat åtagande

Oplanas rekryteringsfilosofi bygger på individens engagemang och vilja. Rekryteringen bygger främst på det egna nätverket. Vi ser en trend i att arbeta från eget företag och vår framtidssyn och önskan är att många väljer att kontakta Oplana för nya uppdrag.

Några frågor eller tankar?

Vi är alltid glada att hjälpa till!

bottom of page