top of page

TESTINGENJÖRÄr du en testingenjör?
Kort beskrivning av arbetsuppgifter:
Funktionstest av applikationer för egentillverkade produkter och testutrustning.
Test av underenheter som kretskort, vågledare, leverans och enhetstest i olika nivåer.
Mätning av mikrovågsmoduler.
Felsökning ned till komponentnivå med hjälp av avancerade instrument och utrustning.
Administration av testresultat och felrapportering.
Arbeta aktivt med effektivisering och förbättring.


Förhållningssätt:
Medverka till utveckling av nya arbetssätt samt utarbeta och revidera standardrutiner inom sitt arbetsområde.
Vid behov och i överenskommelse med sin chef ta ansvar för andra definierande arbetsuppgifter inom kompetensområdet.
Agera professionellt mot interna och externa kontakter.


Organiserad och driven:
Förståelse av vikten att hålla ordning och reda.
Strukturerad, förvaltande, förmåga att hålla sig till rutiner och processer.
Operativ, drivande, samarbetsförmåga, relationsbyggande.
Kreativ, problemlösare, flexibel.
Stresstålig, lugn och stabil.

Välkommen med din ansökan!

Close%20up%20of%20the%20hand%20men%20hold%20tool%20repairs%20electronics%20manufacturing%2
bottom of page